5 Jaar Garantie

Bestron hanteert onder de volgende voorwaarden 60 maanden na aankoopdatum garantie op deze apparatuur tegen defecten die zijn ontstaan door fabricage- en/of materiaalfouten.

 1. In de genoemde garantieperiode zullen geen kosten worden berekend voor arbeidsloon en materiaal.
 2. De onder garantie uitgevoerde reparatie verlengt de garantietermijn niet.
 3. Defecte onderdelen of bij omruiling de defecte apparaten zelf, worden automatisch eigendom van Bestron.
 4. De garantie is uitsluitend geldig voor de eerste koper en niet overdraagbaar.
 5. De garantie is niet geldig voor schade die is ontstaan door:
  • Ongevallen
  • Verkeerd gebruik
  • Slijtage
  • Verwaarlozing
  • Foutieve installatie
  • Aansluiting op een andere netspanning dan die op het typeplaatje is vermeld
  • Ongeautoriseerde wijziging
  • Reparaties uitgevoerd door niet-gekwalificeerde derden
  • Gebruik in strijd met de geldende wettelijke, technische of veiligheidsnormen
  • Onzorgvuldig transport zonder geschikte verpakking of andere bescherming
 6. Aanspraak op garantie kan niet worden gedaan bij:
  • Schade tijdens het transport
  • Het verwijderen of wijzigen van het serienummer van het apparaat.
 7. Uitgezonderd van garantie zijn:
  • Snoeren
  • Lampen
  • Glazen onderdelen
  • Filters
  • Batterijen
 8. De garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade, buiten de vervanging respectievelijk reparatie van de defecte onderdelen. Bestron kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vervolgschade of enigerlei andere consequenties die door of in relatie met de door hem geleverde apparatuur zijn ontstaan.
 9. Neem voor garantieclaims binnen de eerste 2 jaar na aankoop contact op met de (web) winkel waar u het apparaat heeft gekocht, tenzij anders vermeld op uw aankoopbewijs. Houd rekening met het volgende wanneer u rechtstreeks contact opneemt met de serviceafdeling van Bestron:
  • Stuur nooit iets (ongevraagd) per post. Het pakket kan worden geweigerd en u zult de kosten moeten dragen.
  • Neem eerst contact met ons op om uw garantieclaim te verifiëren en voor instructies over het inpakken en verzenden van het apparaat.
     De verzendkosten naar Bestron zijn voor eigen rekening.
  • Een kopie van het aankoopbewijs en uw adres moeten bij elke garantieclaim worden gevoegd.

Alle Bestron-apparaten hebben een garantie van 5 jaar en dragen altijd één of meer van de volgende keurmerken:


GS certificates 
Let op: Garantietermijn geldt niet voor kookplaten, fornuizen, afzuigkappen en achterwanden. Deze producten hebben een garantietermijn van 2 jaar.