5 Jaar Garantie

Bestron hanteert onder de volgende voorwaarden 60 maanden na aankoopdatum garantie op deze apparatuur tegen defecten die zijn ontstaan door fabricage- en/of materiaalfouten.

 1. In de genoemde garantieperiode zullen geen kosten worden berekend voor arbeidsloon en materiaal.
 2. De onder garantie uitgevoerde reparatie verlengt de garantietermijn niet.
 3. Defecte onderdelen of bij omruiling de defecte apparaten zelf, worden automatisch eigendom van Bestron.
 4. De garantie is uitsluitend geldig voor de eerste koper en niet overdraagbaar.
 5. De garantie is niet geldig voor schade die is ontstaan door:
  • Ongevallen
  • Verkeerd gebruik
  • Slijtage
  • Verwaarlozing
  • Foutieve installatie
  • Aansluiting op een andere netspanning dan die op het typeplaatje is vermeld
  • Ongeautoriseerde wijziging
  • Reparaties uitgevoerd door niet-gekwalificeerde derden
  • Gebruik in strijd met de geldende wettelijke, technische of veiligheidsnormen
  • Onzorgvuldig transport zonder geschikte verpakking of andere bescherming
 6. Aanspraak op garantie kan niet worden gedaan bij:
  • Schade tijdens het transport
  • Het verwijderen of wijzigen van het serienummer van het apparaat.
 7. Uitgezonderd van garantie zijn:
  • Snoeren
  • Lampen
  • Glazen onderdelen
  • Filters
  • Batterijen
 8. De garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade, buiten de vervanging
  respectievelijk reparatie van de defecte onderdelen. Bestron kan nooit aansprakelijk gesteld worden
  voor eventuele vervolgschade of enigerlei andere consequenties die door of in relatie met de door
  hem geleverde apparatuur zijn ontstaan.
 9. Aanspraak op garantie kan alleen bij uw (web-)winkelier of rechtstreeks bij de Bestron Service Dienst.
  Stuur echter nooit zomaar iets op. Het pakket kan dan namelijk geweigerd worden en eventuele
  kosten zijn voor uw rekening. Neem eerst contact op voor aanwijzingen hoe u het apparaat moet
  inpakken en verzenden. Elke aanspraak op garantie dient vergezeld te gaan van het aankoopbewijs.

Alle Bestron-apparaten hebben een garantie van 5 jaar en dragen altijd één of meer van de volgende keurmerken:


GS certificates 
Let op: Garantietermijn geldt niet voor kookplaten, fornuizen, afzuigkappen en achterwanden. Deze producten hebben een garantietermijn van 2 jaar.